Nezapomeňte do konce ledna podat daňové přiznání!

danove.priznani
Kdo?
1) Pokud jste prodali, koupili, zdědili nebo darovali či dostali nemovitost v roce 2023.
2)Máte garáž, chalupu nebo pronajímáte dům a máte chybně uvedeno v katastru pod políčkem druh stavby…
Více v textu z článku
…Sazba daně z nemovitých věcí se od ledna 2024 zvýší přibližně o 80 procent. Všichni vlastníci si tak oproti letošku připlatí, v průměru o několik set korun ročně. Vládní balíček ale nemění jen sazby daně. Zavádí i další úpravy a nové povinnosti pro vlastníky – třeba nově podat daňové přiznání do konce ledna.
Výraznějších změn je zhruba dvacet, přičemž tři z nich se týkají většího počtu vlastníků – jde o novinky u garáží, rekreačních objektů a domů, které majitelé z části využívají i k pronájmu.
Co se mění pro majitele garáží
Někteří majitelé garáží zaplatí od ledna 2024 víc než dosud. Navíc budou muset nově podat daňové přiznání, i když garáž vlastní už řadu let.
„Nově bude pro účely zdanění rozhodující, jak je stavba evidována v katastru nemovitostí, nikoliv k jakému účelu je využívána,“ vysvětluje hlavní myšlenku Tomáš Weiss, mluvčí Generálního finančního ředitelství.
Zpozornět tak musí především vlastníci, kteří mají garáž uvedenou v katastru nemovitostí, ale zdaňují ji jako jiný druh stavby, protože ji k parkování vozidel nepoužívají. Využívají ji třeba jako sklad zahradního nářadí nebo ovoce. Tito majitelé bude muset vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, a to nejpozději do konce ledna 2024.
Prostor musí nově zdanit jako garáž. Tedy vyšší sazbou než jako příslušenství k obytnému domu. Za to je považována například prádelna, kůlna, stavba k chovu drobného domácího zvířectva, které budou zdaněny sazbou 3,50 korun za metr čtvereční. Garáž bude mít daň 14,50 korun za metr čtvereční.
„Obdobně musí postupovat majitel garáže v případě, když naopak vlastní zdanitelnou stavbu evidovanou v katastru nemovitostí se způsobem využití jiným než garáž, ale v minulosti ji jako garáž přiznával. Také jemu nově vzniká povinnost podat v lednu daňové přiznání na zdaňovací období roku 2024 a v něm tuto stavbu přiznat s tou sazbou daně, která odpovídá druhu stavby evidovanému v katastru nemovitostí,“ vysvětluje Weis.
Naopak v klidu může být majitel garáže, která je také jako garáž evidována v katastru nemovitostí a slouží svému účelu. Pro něj se nic nemění. Pouze mu finanční správa přepočítá daň podle nových pravidel a sdělí mu buď e-mailem, datovou schránkou, poštovní poukázkou novou výši daně z nemovitosti jako každému dalšímu vlastníkovi.
Příklad: Pan Novák vlastní stavbu evidovanou v katastru nemovitostí jako garáž, kterou dosud přiznává jako příslušenství k obytnému domu (v daňovém přiznání označeno jako „I“ se sazbou 3,50 korun). Pan Novák má povinnost do 31. ledna 2024 podat daňové přiznání a zdanitelnou stavbu v něm uvést se sazbou daně pro garáž (označeno jako „L“ se sazbou 14,50 korun).
Příklad: Paní Adamová vlastní stavbu, která je v katastru evidována jako jiná stavba, ovšem v daňovém přiznání ji dosud přiznává jako garáž (označeno jako „L“). Vzhledem k tomu, že se jedná o zdanitelnou stavbu, která není v katastru evidována jako „garáž“, ale jako „jiná stavba“, musí paní Adamová do 31. ledna 2024 podat daňové přiznání a přiznat stavbu se sazbou daně pro ostatní zdanitelnou stavbu (v daňovém přiznání označeno jako „P“). Sazbu přitom bude mít nižší než za garáž, neboť za ostatní zdanitelnou stavbu bude nově sazba 11 korun za metr čtvereční, za garáž bude 14,50 korun za metr čtvereční.
Rekreační nemovitosti
Na změny u daně z nemovitostí by si měli dát pozor také někteří majitelé rekreačních nemovitostí. Nově se totiž za rekreační objekt bude považovat stavba, která je takto uvedena v katastru nemovitostí. A to bez ohledu na to, zda způsob využití odpovídá skutečnému stavu.
Dosud mohli majitelé rekreační objekt přiznávat se sazbou daně pro obytný dům – ta je cenově výhodnější. Od roku 2024 se ale rekreační objekty zařadí do vyšší sazby daně – nově bude činit 11 korun za metr čtvereční (dosud to bylo šest korun) a je možné ji navýšit ještě koeficientem 1,5 podle místa bydliště. Pro obytný dům bude sazba pouze 3,50 korun za metr čtvereční.
Podobně se do jiné sazby daně přesouvají budovy, které tvoří příslušenství k budovám pro rodinnou rekreaci. U nich je ale výše sazby daně stejná jako u budov tvořících příslušenství k obytnému domu.
U rekreačních nemovitostí ale lidé nebudou muset podávat daňové přiznání.
Příklad: Pan Hála vlastní stavbu evidovanou v katastru nemovitostí jako stavbu pro rodinnou rekreaci. Vzhledem k tomu, že v ní trvale bydlí a jiné bydlení nevlastní, přiznával ji dosud jako budovu obytného domu. Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2024 sice nemá, ale správce daně mu změní sazbu daně z obytného domu (v přiznání označeno jako „H“) na budovu pro rodinnou rekreaci (označeno jako „J“), případně změní i sazbu daně u příslušenství k těmto budovám (z „I“ na „K“) a pošle mu nový výměr.
Příklad: Pan Mára vlastní stavbu evidovanou v katastru nemovitostí jako jinou stavbu. Vzhledem k tomu, že ji užíval k rodinné rekreaci, tak ji i tak přiznával. Nemá sice povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2024, ale finanční úřad mu změní sazbu daně z budovy pro rodinnou rekreaci (J) na ostatní zdanitelnou stavbu (P).
Majitelé domů, kteří část své nemovitosti využívají k pronájmu turistům a poskytují služby, které zahrnují například úklid, převlékání lůžkovin či snídaně, dosud nemuseli v daňovém přiznání pronajímanou část domu uvádět. A platili sazbu jako u běžného domu k bydlení, pokud tedy část určená k pronájmu nebyla větší než část domu užívaná k bydlení.
Nyní ale budou muset vlastníci podat nově přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna 2024, i když pronajímají jen pár metrů. V něm určí plochu, která slouží k pronájmu. A zaplatí víc: o 3,50 korun za metr čtvereční prostoru, který pronajímá turistům.
Příklad: Daň na rok 2024 za obytný dům na pražském Žižkově o výměře 150 metrů čtverečních a dvou dalších nadzemních podlaží bude činit 9450 korun. Pokud v obytném domě budou místnosti o výměře 70 metrů čtverečních, které majitel pronajímá i s poskytováním služeb, daň bude 9940 korun. To je o 490 korun více, protože 70 metrů se ještě jednou vynásobí 3,50 korunami a zvýší místním koeficientem. V tomto případě Praha uplatňuje koeficient ve výši dvoujnásobku sazby.
Jak nové sazby přiznat
Finanční správa doporučuje pro podání daňového přiznání využít nové služby předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí v Daňové informační schránce (DIS+) na portálu Moje daně. A zde přiznání nejen vyplnit, ale i odeslat.
„V příštích letech, pokud nebude mít plátce daně jiné změny, nebude muset daňové přiznání podávat a bude již platit daň podle údajů uvedených v daňovém přiznání na rok 2024,“ říká Weiss.
Od ledna budou podle něj ve všech krajích funkční telefonické infolinky finačních úřadů, kde lidé zjistí, jak mají podle nových pravidel postupovat. „Specialisté finančních úřadů na daň z nemovitých věcí budou také vyjíždět do obcí, ve kterých již není umístěno stálé pracoviště finančního úřadu. Tam pomohou nejen vyplnit, ale i odevzdat daňové přiznání,“ dodává mluvčí.
Finanční správa začíná na svém webu postupně informovat o nejčastějších změnách souvisejících s novelou zákona o dani z nemovitých věcí na rok 2024. Tady se dočtete víc: Dvacet hlavních změn, kdy (ne)musíte podat daňové přiznání.
„Ze zkušenosti nicméně víme, že veřejnost řeší daň z nemovitých věcí standardně až v novém roce. Proto bude naše informační kampaň probíhat primárně v první polovině ledna,“ dodává Weiss.
Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/449827-pozor-na-zmeny-dane-z-nemovitosti-garaz-chalupa-i-pronajem-domu