KOUPĚ HALY PRO ALUKOV

V průběhu své makléřské kariéry se setkávám s nejrůznějšími poptávkami po nemovitostech. Jednou z nich byla i poptávka po velké hale pro uskladnění svých výrobků od společnosti Alukov. Nabídla se mi možnost prodat jim halu z komerčního areálu, který jsem měla v nabídce. Ale Alukov nechtěl celý areál, ale jen jednu halu.

Bylo tedy potřeba najít řešení, jak prodat jen část areálu. Oslovila jsem tedy majitele areálu a společně jsme hledali možnosti. Po několika konzultacích jsme dospěli k řešení, že můžeme prodat Alukovu pouze část areálu s jednou halou za sjednanou cenu.

Následovalo vyřízení potřebných právních kroků, jako je změna geometrického plánu a zápis v Katastru nemovitostí. S týmem spolupracovníků za zády, jako je v tomto případě geodet a právník, jsem po několika týdnech byla připravena prodat pouze jednu halu.

Díky tomuto řešení se podařilo uspokojit potřeby klienta a prodat mu halu, kterou hledal. Zároveň se majitelé areálu zbavili části nemovitosti, kterou již nepotřebovali, a získali další finanční prostředky.

V oblasti nemovitostí je důležité být flexibilní a hledat řešení, které vyhovují oběma stranám. Tento případ ukazuje, že i zdánlivě složitá situace může být vyřešena pomocí spolupráce a komunikace se správnými lidmi.